Terminanfrage

Termin (TT.MM.JJJJ)
Ort
Uhrzeit (hh:mm)
Treffpunkt Beschreibung (Text)
Veranstaltung (z.b. Maisjagd-Drückjagd)
Kurzbeschreibung (Text)
wieviel ha werden ca. bejagd
wieviele Hunde werden ca. benötigt
Detailbeschreibung (Text)
Ansprechpartner
Telefonnummer
Frei lassen für interne Zusagen